akhlak dan moral

Setiap manusia yang lahir di atas muka bumi ini akan dididik dengan sesuatu ajaran atau syariat agama tertentu yang diwarisi dari nenek moyang seperti agama Islam, Buddha, Kristian atau sebagainya. Cuma ketika dewasa seseorang itu menentukan agama dirinya sebagai contoh anak cina memasuki agama Islam ketika berusia 21 tahun. Ini kerana anak tersebut sudah besar dan mampu berfikir baik dan buruk untuk  menanggung hidupnya. Akan tetapi umat Islam tidak boleh untuk keluar (murtad) pilih agama selain Islam kerana Islama itu adalah agama yang benar daripada Tuhan Semesta Alam yag disampaikan kepada Nabi-Nabi dan Rasul- Rasul terdahulu. Apa yang penting, ingin saya sampaikan disini ialah setiap agama itu menitik beratkan kesucian dan kemantapan akhlak atau moral umatnya. Ini disokong oleh sabda Rasulullah SAW iaitu,: aku diutuskan di muka bumi ini adalah untuk memperbetulkan akhlak manusia sekalian alam kearah yang lebih baik.
             Semua manusia percaya bahawa ada kehidupan akhirat dan kewujudan syurga yang mana setiap orang yakin bahawa tiket untuk kebahagian akhirat kelak yakni memasuki syurga dengan melakukan kebaikan atau mempunyai moral dan akhlak yang baik. Bak kata Mahatma Gandhi, “perbaikilah dan bimbinglah dirimu kearah kesempurnaan moral. Semua manusia percaya dengan kenyataan tadi cuma terdapat segelintir manusia yang tidak mempraktikannya malah membantahnya seperti golongan Israel.”
            Moral dan akhlak yang yang baik sehingga membentuk diri seseorang yang berakhlak akan disanjung dan disayangi oleh orang lain serta penciptaNya. Ini kerana Islam terlalu menitik beratkan penghayatan dan praktikal akhlak yang positif atas niat dan matlamat mencari redha Allah SWT. Matlamat ini yang menjadikan umat Islam manusia yang disanjungi dengan syarat matlamat ini mesti sentiasa diingati dan dilaksanakan. Sebagai mana sabda Nabi Muhammad SAW,: "Islam itu akhlak yang baik tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya selain daripada akhlak yang mulia." 


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

  © Blogger template On The Road by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP